รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

 

 

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย (Network Topology)

รูปภาพ5

Bus Topology

มีสายกลางเป็นสายหลักในการส่งข้อมูล และคอมพิวเตอร์   แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อสายรับ ส่งข้อมูลเป็นกิ่งออกไป การส่งข้อมูลจะต้องทำการตรวจสอบช่องทางการส่งสัญญาณก่อนว่า ช่องทางสัญญาณว่างหรือไม่

รูปภาพ6

Star Topology

ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุดศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือฮับ (Hub/Switch) การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

รูปภาพ7

Ring Topology

โทโปโลยีแบบวงแหวน เป็นโทโปโลยีที่ข้อมูลจะถูกส่งต่อ ๆ กันไปในวงแหวนจนกว่าจะถึงเครื่องผู้รับที่ถูกต้อง ทิศทางในการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอจากเครื่องหนึ่งไปถึงอีกเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง

รูปภาพ8

การเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์  (Complete Interconnect) / MESH

เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายเข้าด้วยกันแบบจุดต่อจุด

รูปภาพ9

Tree Topology (Hybrid)

เป็นโครงสร้างคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานความสามารถของโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆแบบรวมกัน  ต้องใช้อุปกรณ์เชื่อม Topology – Switch /  Bridge

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s